bursa escort escort bursa bursa bayan escort eskort bursa vip bursa escort elit bayan escort bayan escort
istanbul escort escort bayan istanbul kadıköy escort nişantaşı escort maltepe escort şirinevler escort
sakarya escort kocaeli escort escort bodrum bodrum escort
canlı bahis siteleri
porno film izle anal porno hd sex izle türkçe porno izle türbanlı porno izle
Bugun...Finlandiya da Şirket Nasıl Kurulur

Finlandiya da şirket nasıl kurulur ? Finlandiya da şirket kurmak icin neler gerekir ? Finlandiya da ticaret..

facebook-paylas
Tarih: 25-07-2019 00:15

Finlandiya da Şirket Nasıl Kurulur

 

FİNLANDİYA’DA ŞİRKET KURMA MEVZUATI NASILDIR

 

 

       Finlandiya kanunlarına göre şirket kurma şartları:

 

               AB üyesi ülkeler dışından gelen yabancı şahıslar, turist vizesiyle 3 ay Finlandiya'da kalma hakkına sahiptirler. Ancak, Finlandiya'da çalışmak isteyen kişilerin, 3 aydan daha kısa süre kalsalar bile oturma iznine sahip olmaları gerekmektedir.

 

               Ticari Tescil:

 

               Ticaret lisansına veya sürekli bir işyerine sahip ya da bir veya birden fazla kişiyi istihdam eden özel müteşebbis, kolektif şirket, komandit şirket, sınırlı sorumlu şirket, kooperatif ve Finlandiya’da şube açmak isteyen yabancı işletmelerin, Finlandiya’da faaliyet gösterecek işyerleri için  ticari tescil işleminin yapılması gerekmektedir. Kolektif şirket veya komandit şirketin kuruluşuna ilişkin, herhangi bir formata bağlı olmayan yazılı bir anlaşma metniyle ticari tescil yapılabilmektedir. Ancak, sınırlı sorumlu şirketler ve kooperatifler Ulusal Patent ve Tescil Kurulu (National Board of Patents and Registration-NBPR) tarafından yürütülen ticari tescil işleminden sonra kurulmaktadırlar. Ticari tescil işlemi için gerekli ana bilgileri içeren bir kuruluş bildirim formunun doldurulması gerekmektedir. Söz konusu formlar; Ulusal Patent ve Tescil Kurulu (National Board of Patents and Registration-NBPR) ile Vergi İdaresi (Tax Administraton) tarafından ortaklaşa oluşturulmuş olup, Fince ve İsveçce düzenlenmektedir. Sözkonusu formlar; NBPR, işyeri hizmet noktaları olan TE merkezleri, idari mahkemeler veya vergi idarelerinden ya da www.ytj.fi  adresinden temin edilebilmektedir. Aynı form kullanılarak, Finlandiya Ticaret Siciline ve Finlandiya MerkeziVergi Yönetimi siciline girmek mümkündür.

 

     Sözkonusu formların aşağıda belirtilenler tarafından doldurulması gerekmektedir.

 

-Özel müteşebbisin kendisi,

-Kolektif şirketin ortakları,

-Komandit şirketin komandite ortakları (sınırsız sorumlu ortak),

-Sınırlı sorumlu şirket ve kooperatiflerin yönetim kurulu üyeleri,

-Yabancı şirketin şubesinin seçilmiş temsilcisi veya yetkilisi.

 

             Formun, dolduran kişi tarafından veya bu kişi tarafından yetkilendirilen bir kişi tarafından imzalanması gerekmektedir. Eğer form yetkilendirilen kişi tarafından imzalanmış ise, bu yetkinin verildiğine dair belgenin de forma eklenmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, sözkonusu başvurudan önce, aşağıda belirtilen ve şirket türü ve bildirim türüne bağlı olarak değişen  idari işler ücretinin de ödenmesi gerekmektedir.

 

-Özel müteşebbis için; 110€

-Kolektif şirket veya komandit şirket için 240€

-Sınırlı sorumlu şirket için 380€

- Kooperatif, konut şirketi ve dernekler için 380€

            Doldurulan sözkonusu formların NBPR, işyeri hizmet noktaları, idari mahkemeler veya vergi idarelerine verilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, sözkonusu form NBPR, vergi idaresi ve işyeri bilgi sistemine posta yoluyla da gönderilebilmektedir. Konu hakkındaki tüm detaylı bilgiler  www.prh.fi web sayfasından temin edilebilmektedir.

            Şirketin adres değişikliği veyahut şirket feshi gibi bildirimlerinlerin Ulusal Patent ve Tescil Kurulu`na (National Board of Patents and Registration-NBPR) yapılması gerekmektedir ve bu bildirimler ücretsiz olarak yapılabilmektedir.

                        Girişimci İkamet İzni ve Şirket Türleri:

 

            Avrupa Birliği vatandaşları ve AEA (AB+İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre) vatandaşları üç aya kadar Finlandiya’da herhangi bir ikamet iznine gerek olmadan ikamet edebilmekte ve çalışabilmektedirler. Ancak, üç aydan itibaren Finlandiya’da yerel polis idaresine ikamet kaydını yaptırmaları gerekmekte ve bunu müteakip  serbest bir şekilde ikamet edebilmekte ve çalışabilmektedirler. Diğer bir ifadeyle, Finlandiya’da iş kurmak amacıyla gelen sözkonusu ülkelerin vatandaşlarının üç aydan daha uzun bir sürelik işleri için ikamet kayıtlarını yaptırmaları neticesinde, özel bir ikamet iznine gerek olmadan çalışma hakları bulunmaktadır.

 

           AB veya eşdeğer ülkelerin vatandaşı olmayan kişilerin Finlandiya’da iş yapabilmeleri için girişimci ikamet iznine ihtiyaçları bulunmaktadır. Ana kural olarak, iş kurmak amacıyla Finlandiya’ya gelen kişilerin ikamet izni için Finlandiya’ya gelmeden önce (anavatanında ya da yasal ikametinin olduğu ülkede) başvurunun yapılması gerekmektedir. Ancak istisnai durumlarda Finlandiya’da sözkonusu başvuru yapılabilmektedir. Bu amaçla müteşebbisin Finlandiya’nın yurtdışındaki diplomatik misyonuna başvuru yapması gerekmektedir. Finlandiya içinde yapılacak başvurunun ise yerel polis idaresine yapılması gerekmektedir. İlk ikamet izni Göçmen Müdürlüğü (Directorate of Immigration) tarafından düzenlenmekte, uzatma işlemleri polis idaresi tarafından yapılmaktadır.

İkamet izni için aşağıdaki belgelerin sağlanması gerekmektedir.

 

-Firmanın ana faaliyetinin ve iş konseptinin detaylı tanımı (iş planı dahil),

-İşyeri tanımı (kira vb.)

-Faaliyetleri finanse edecek sermayeye dair belge,

-İşi yapacak kişinin yeterliliğini gösterir belge,

-Geçim kaynağı belgesi,

-Firmanın istihdam tanımı (gerekli olabilecek kişi sayısı)

-Ticari kaydı gösterir belge,

-Pasaport fotokopisi.

 

             İlk ikamet izni için kişi başı gerekli olan ücret 500 €’dur. İkamet uzatma işlemleri  için 119 € tahsis edilmektedir.

 

             İzin alınabilmesi için yapılacak işin verimli olarak kabul edilmesi gerekmektedir. Başvuru sırasında verilen iş planı veya bağlayıcı sözleşmeler ya da sermaye anlaşmaları gibi belgelere göre yapılacak için verimliliği değerlendirilmektedir. Sözkonusu değerlendirme, Ekonomik Gelişim, Ulaştırma ve Çevre (ELY) tarafından yapılmaktadır. İş planı hazırlanmasında aşağıda yer alan internet adresinden online hizmet alınması mümkündür. https://www.liiketoimintasuunnitelma.com/index.php

               Ekonomik Gelişim, Taşımacılık ve Çevre Merkezleri (ELY merkezleri), şirketin faaliyet alanına ve yerine göre, iş girişimleri için sübvansiyonlar ve planlamalar sağlayabilirler. İş sübvansiyonları veya yardımlar genel olarak isteğe bağlıdır ve şirket faaliyetlerinin kârlı olmasını gerektirir. Yardımın ve sübvansiyonun geri ödenmesine gerek yoktur. İş yardımı için başvuruda bulunulması ve herhangi bir yatırım yapılmadan önce bir karar alınması gerekir. Satın alma yardımı genellikle sadece bakiye ödemesi şeklinde yapılır. (www.ely-keskus.fi) Ayrıca Finlandiya Yenilik Kuruluşundan (www.keksintosaatio.fi), teknoloji ve yenilik için Finlandiya Finansman Ajansından (www.tekes.fi) yenilikçi iş girişimleri için destek sağlanabilir. Şirket gelişmekte olan ülkelere doğru genişleyecekse, Finnpartnership'ten sübvansiyon almak mümkün olacaktır. ((www.finnpartnership.fi)

               AB veya eşdeğer ülkelerde ikamet etmeyen kişilerin Ulusal Patent ve Tescil Kurulu (National Board of Patents and Registration-NBPR)’ndan alması gereken izinler:

 

               AB veya eşdeğer ülkelerin vatandaşları özel müteşebbis gibi davranabilmektedirler. Ancak, diğer ülkelerden gelen kişilerin iş yapabilmek için NBPR’dan izin almaları gerekmektedir. Vatandaşlık burada önemli değildir. Önemli olan kişinin ikametgah yeridir. Tüzel kişilik olması durumunda belirleyici faktör ikametin olduğu yerdir.

 

               Ülkede kurulabilecek en küçük iş şekli olan özel girişimcilikte (yksityinen elinkeinonharjoittaja), şirket sahibinin şirket, sahibinden ayrı bir mahiyet olarak kabul edilmediği gibi şirket borç ve varlıklarından özel girişimci sorumludur. Şirket sahibi belirli iş vergilerinin ödemekle yükümlüdür.

 

               Kolektif Şirket(avoin yhtiö-Ay) adı altında kurulan şirketler en az iki genel ortak tarafından kurulan şirketlerdir ve asgari sermaye gerektirmeden oluşturulabilen şirket tipidir. Ortaklar eşit derecede şirket borç ve yükümlülüklerinden sorumludurlar. Bu iş tipinde kar eşit dercede ortaklar arasında paylaştırılabilmektedir.

 

                Kollektif şirketlerde ortaklardan (kuruculardan) en az birinin sözkonusu ikametgaha sahip olması gerekmektedir veya ortak (kurucu) tüzel kişilik ise AEA içinde olmalıdır. Aksi takdirde, AEA dışından gelen tüm ortakların NBPR’dan izin almaları gerekmektedir.

 

               Komandit Şirket (kommandiittiyhtiö,-Ky); ortaklardan (kuruculardan) en az birinin ikametgaha sahip olması gerekmektedir veya ortak (kurucu) tüzel kişilik ise AEA içinde olmalıdır. Aksi takdirde, AEA dışından gelen tüm kolektif ortakların NBPR’dan izin almaları gerekmektedir. Komanditer ortakların ikamet yerinin AEA içinde bulunması gerekmemektedir.

 

             Sınırlı Sorumlu Şirketler (osakeyhtiö-Oy); Finlandiya’nın 1 Eylül 2006 tarihinde yürürlüğe giren  sınırlı sorumlu şirketler kanununa göre; sınırlı sorumlu şirketin kurulması için belirleyici faktor pay sahiplerinin ikamet yeri değildir. Pay sahipleri AB dışında ikamet edebilirler. Ancak, genel müdür (ve yardımcısı) ve yönetim kurulunun üyeleri ile yardımcı üyelerinden en az birer kişinin AEA ikameti olması gerekmektedir. Aksi takdirde; AEA dışından gelen tüm üyeler için NBPR’dan izin alınması gerekmektedir. Sınırlı Sorumlu şirketin en az bir ortağının  kamuya devredilmeyecek 2500 € (nakit veya varlık) asgari sermaye hissesinin olması gerekmektedir.

 

               Halka Açık Limited Şirketler (julkinen osakeyhtiö-Oyj) ise ülkede büyük işletmeler için tasarlanmış ve asgari 80.000 € (nakit veya emtia) sermaye ile en az bir tüzel kişi tarafından kurulan şirketlerdir. Semayenin 80 000 €'yu aşması durumunda şirket yönetimi en az 3 üyeden oluşan bir yönetim kurulu  (üyelerin yarısından fazlası AEA ülke vatandaşı olmalıdır) ve bir genel müdür tarafından güvenceye alınmalıdır. Bu tür varlıkların hisseleri Helsinki Borsasında kote olabilmektedir.

               Konu hakkında detaylı bilgiler, aşağıda yer alan linkler vasıtası ile ilgili kurumlardan temin edilebilmektedir.

1) Ulusal Patent ve Tescil Kurulu

Registering a Business
How to File a Basic Notification
Fees Charged by the Trade Register
Forms


2)  Finnish Business Information System

3)  Invest in Finland

4) Centre for Economic Development, Transport and Environment (Ely Center)

5) Enterprise Finland

6) Tax Administration

kaynak:ekonomi.gov.tr

foto:thetraveltester.comFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER BİLGİ BANKASI Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI