Bugun...Sırbistan'da Yatırım İmkanları

Sırbistan'da nasıl yatırımcı olunur, Sırbistan'da şirket kurulabilir mi, Sırbistan'da vergi oranları nedir, Sırbistan nakliyeleri, Sırbistan da yabancı yatırımcı olmak...

facebook-paylas
Güncelleme: 04-04-2018 00:28:09 Tarih: 30-01-2018 11:25

Sırbistan'da Yatırım İmkanları

 

 

Sırbistan'da Yabancı Yatırımcı Olmak

 

Sırbistan doğrudan yabancı yatırımlara açık bir ülkedir ve hükümetin önceliği de bu yatırımları artırmaktır. Sırbistan, komünist yönetim döneminde dahi uluslararası ticaret konusunda deneyimleri olan ve bu özelliği sayesinde de yabancı yatırımcıları topraklarına çeken bir ülkeydi.

 

2001 yılında gerçekleştirilen reformlardan sonra Sırbistan, Orta ve Doğu Avrupa’ya gelen doğrudan yabancı yatırımlar açısından önemini artırmıştır. Sırbistan son yıllarda AB politikalarına ve yasalarına uyum amacıyla birçok alanda yasal düzenleme gerçekleştirmiştir. Bu süreçte yabancı yatırımlar için elverişli bir ortam yaratılmaya çalışılmış ve kısıtlamalar önemsiz bir düzeye gerilemiştir.

 

2007 yılından bu yana ülke 21 milyar $ üzerinde yabancı yatırımı çekmiştir. Sırbistan’daki önemli yatırımcılardan bazıları FIAT, Telenor, Stada, Microsoft, Coca-Cola, Michelin, Gazprom, Siemens, IntesaSanpaolo, Raiffeisen‘dir.

 

Sırbistan, yabancı yatırımcıların garanti ve koruma sınırlarını açıkça belirleyen hukuksal düzenlemelere sahiptir. Halihazırdaki Yabancı Yatırımlar Kanunu Sırbistan’daki yatırımların çerçevesini belirlemektedir. Bu kanun, daha önceki kısıtlamaları kaldırmakta, ulusal uygulamayı yabancı yatırımcılara genişletmekte, kar ve kar paylarının transferine veya iadesine izin vermekte, kamulaştırmaya karşı garanti sağlamakta ve ayni sermaye olacak donanımların ithalatının gümrüksüz yapılmasına olanak vermektedir.

 

Hükümet, konu ile ilgili radikal düzenlemelerine 2009 yılında başlamış, gereksiz, modası geçmiş ya da aykırılık yaratan tüm kanuni düzenlemeleri ayıklamıştır. 340 tavsiye kararının 196’sı 2011’de uygulanmış ve yıllık olarak 160 milyon $ tasarrufta bulunulmuştur. Bu çabalara takdir edilse de, geriye kalan tavsiye kararlarının uygulanmasında yavaş davranıldığı görülmektedir.

 

Sırbistan, kamu kurumlarının ya da sosyal kurumların özelleştirilmesinde de yabancı yatırımcıları teşvik etmektedir. Hali hazırda Sırp kökenli olmayan girişimciler bu nitelikteki 174 şirketi satın almışlardır.

 

Sırbistan’da savunma sektöründe ya da güvenlik nedeniyle yasaklanmış bölgelerde yabancı yatırımcılara işletme kurma hakkı verilmemekle birlikte, Savunma Bakanlığı izniyle sınırlı olarak katılım sağlanabilmektedir.

 

Sırbistan Kalkınma Ajansı-RAS (eski Sırbistan Yatırım ve İhracatı Geliştirme Ajansı-SIEPA) yatırımcılara doğrudan bilgi vermekte, Özelleştirme Ajansı da potansiyel yatırımcılara özelleştirme programları ve yatırım fırsatları konusunda bilgilendirmektedir. 2010 yılında Sırbistan, hedef ülkelerdeki dış temsilciliklerinde görevlendirilmek üzere Ekonomi Danışmanları oluşturmuştur.

 

Sırbistan 49 ülke ile İkili Yatırım Anlaşmaları imzalamıştır. Bu ülkeler: Arnavutluk, Avusturya, Azerbeycan, Beyaz Rusya, Belçika ve Lüksemburg, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Rusya, Çin, Kıbrıs Rum Kesimi, Hırvatistan, Küba, Çek Cumhuriyeti, Kuzey Kore, Danimarka, Mısır, Finlandiya, Makedonya, Malta, Fransa, Almanya, Gana, Yunanistan, Gine, Macaristan, Hollanda, Hindistan, Endonezya, İran, İsrail, İtalya, Kazakistan, Kuveyt, Libya, Litvanya, Nijerya, Karadağ, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, İspanya, İsveç, İsviçre, Türkiye, İngiltere, Ukrayna ve Zimbabve.

 

Ülkeler İtibarı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

2007 yılından bu yana DYY’ın ülkere göre dağılımına bakıldığında AB ülkelerinin toplam yatırımlardaki payının % 70 civarında olduğu görülmektedir. Değer olarak en fazla yatımda bulunan ülkeler; % 13,5 ile İtalya, % 11,8 ile ABD, % 11,7 ile Avusturya, % 8,5 ile Norveç, % 8 ile Yunanistan, % 7,2 ile Almanya, % 5 ile Fransa’dır.

 

Proje bazında en çok yatırım gerçekleştiren ülkeler; % 15,7 ile İtalya, % 13,6 ile Almanya, % 10,3 ile Avusturya, % 7,4 ile Slovenya, % 5, 2 ile Fransa, % 5 ile ABD ve % 3,9 ile Yunanistandır. ABD, Belçika, Danimarka ve İsrail gibi ülkelerin gerçek yatırımları resmi rakamlardan daha fazla olup, bunun nedeni bu yatırımları Avrupalı iştirakleri aracılığıyla yapmalarıdır. 

 

TCMB verileri itibariyle Türkiye'nin Sırbistan'daki yatırımları 2005-2016 döneminde 69 milyon dolar, Sırbistan'ın Türkiye'de olan yatırımları ise sadece 36 milyon dolar olarak gerçekleşmiş olup, oldukça yetersiz görülmektedir.

 

Sektörler İtibarı ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar 

 

2007 yılından bu yana Sırbistan’a gerçekleşen yatırımlar sektör bazında incelendiğinde; % 15,9 ile otomotiv, % 11,6 ile gıda-içecek ve tarım, % 9,1 ile tekstil ve hazır giyim, % 5,6

 

ile inşaat, yine % 5,6 elektrik ve elektronik, % 5,2 ile makine ve ekipmanları, % 4,1 ile finans sektörleri görülmektedir.

 

Sırbistan Serbest Bölgeleri (Özel Ekonomik Bölgeler)

Sırbistan’da halen 8’i faaliyette olan 11 adet serbest bölge bulunmaktadır. 

Faaliyette olan serbest bölgeler Pirot, Subotica, Zrenjanin, Kragujevac, Sabac, Novi Sad, Uzice, Smederova, açılmayı bekleyen serbest bölgeler ise South, Krusevac ve Svilajnac’dır.

 

Serbest bölgede faaliyette bulunmakta olan firmalar KDV muafiyeti, vergi indirimi, hammadde, makine, inşaat malzemelerinin ithalat/ihracatında gümrük vergisi indirimi gibi çeşitli imkanlardan faydalanmaktadır. Ayrıca firmaların ofis yeri, atölye, depo temininde de çeşitli kolaylıklar bulunmaktadır.

 

Buna ek olarak, serbest bölgelerde gerçekleştirilen ithalat ve ihracata herhangi bir sınırlama uygulanmamakta, iç pazar için ithal edilen ürünler de dış ticaret rejimine tabi olmaktadır.

 

Serbest bölgede elde edilen gelirin transferinde herhangi bir kısıtlama bulunmamakta, herhangi bir vergi, gümrük ve ücrete tabi olmamaktadır.

 

Sırbistan'da İş Kurma Mevzuatı

 

Ülkede iş kayıt işlemleri, gerekli olan bütün belgelerin hazır olması şartıyla yaklaşık 1 hafta-10 gün sürmektedir. Sürecin biraz ağır ve zaman alıcı olması nedeniyle kayıt esnasında yerel bir firmadan yasal danışmanlık almanın faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

Ülkedeki yabancı yatırımlar 2002 yılında kabul edilen Yabancı Yatırım yasası ile düzenlenmiştir. Hükümetin bu konudaki temel amacı ülkede iş yapmak isteyen yabancı firmalara elverişli bir yasal, ekonomik ve siyasi ortama yaratmaktır. Sırbistan yerel firmalara sunmakta olduğu hak ve yükümlülükleri eşit ölçüde yabancı firmalara da sunmaktadır. Hükümetin uzun vadedeki amacı ise AB yasalarına tam uyumun sağlanmasıdır.

 

Mevcut yasaya göre yabancı yatırım yeni bir firma kurulması, mevcut bir firmanın sermayesine katkı sağlanması veya bir firmanın mülkiyet hakkının satın alınması ile gerçekleşebilir.

 

Sırbistan'da  yabancı yatırımcılar;


- Kurduğu veya ortak olduğu şirket yönetiminde Şirket Yasası’nda belirtilen koşullara uygun olarak hissesi oranında söz sahibi olabilir.


- Yatırım veya kuruluş sözleşmesinde yer aldığı şekilde sahip olduğu hakları ve yükümlülükleri diğer tüzel kişilere veya şahıslara devredebilir.


- Firmanın faaliyetlerini ve muhasebe kayıtlarını gözlemleyebilir.


- Mali tabloları başka bir yasal yetkili aracılığıyla veya kendisi denetleyebilir.


- Fonları bir sigorta anonim şirketine yatırabilir.

 

Yabancı temsilciliklerin, yabancı şirketlerin açılması ve kayıt işleminden Sırbistan İş Tescil Ajansı-SBRA (Business Registers Agency) sorumludur. Bir yabancı temsilcilik Ajansa kayıt işlemini tamamladıktan sonra faaliyetine başlayabilir.

 

Kayıt başvuru formunda kurucu firmanın adı, merkezin ve temsilcilik ofisinin adı, temsilcilikte çalışması beklenen personel sayısı bulunmaktadır. Ayrıca temsilcilik tarafından gerçekleştirilecek faaliyetler, çalışma izinleri, temsilcilik yöneticisinin adı gibi bazı ek bilgiler de istenebilmektedir.

 

Yabancı yatırımcılar Sırbistan’da anonim şirket (a.d), limitet şirket ( d.o.o.), komandit şirket ( k.d.) veya kolektif şirket kurabilirler. Yabancılar genellikle daha hızlı bir şekilde kurulabilmesi nedeniyle limitet şirket kurmayı tercih etmektedirler. Limitet şirketin başlangıç sermayesi en az 500 €’dur. Başlangıç sermayesinin % 50’si kuruluş aşamasında kalan yarısı ise kuruluştan sonraki iki yıl içinde ödenmek durumundadır. Ortak sayısı 50 ile sınırlandırılmıştır.

 

Sırbistan'da şube açılması için gerekli olan belgeler şu şekildedir;
- Şubenin kuruluş sözleşmesi,
- Eğer temsilci kuruluş sözleşmesinde yer almıyorsa, atanması düşünülen temsilci ile ilgili karar,
- Temsilcinin imza sirküleri.

Eğer söz konusu şube yabancı firma tarafından açılıyorsa yukarıdaki belgelere ek olarak;
- Söz konusu tüzel kişiliğin tescil edildiği kaydın yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş şekli
- Eğer kuruluş sözleşmesinde yer almıyorsa söz konusu şirketin banka hesap bilgileri,
- Açılacak olan şubenin her türlü faaliyetinden ana şirketin sorumlu olacağına dair belgenin yeminli tercüman tarafından tercüme edilmiş hali.


Sırbistan'da  uygulanan Kurumlar Vergisi oranı % 10, gelir vergisi oranı ücretler için % 12’dir.

 

Konuya ilişkin tüm ayrıntılar Sırbistan İş Tescil Ajansı’ndan (Business Registers Agency, www.apr.gov.rs) ve Sırbistan Kalkınma Ajansı-RAS’dan (www.ras.gov.rs) elde edilebilir.(ekonomi.gov.tr)

 

 

 

 

 

 

tags: Sırbistan hakkında, Sırbistan da yatırım imkanları, Sırbistan da üretim yapmak, Sırbistan nakliye, Sırbistan taşımaları, Sırbistan da vergi oranları, Sırbistan pazarında durum, Sırbistan parsiyel nakliyesi, Sırbistan ağır nakliye, Sırbistan nakliye sistemi, Sırbistan özel nakliye, Sırbistan karayolu nakliye, Sırbistan nakliye şirketleri, Sırbistan nakliye hizmeti verenler, Sırbistan çalışan nakliyeciler, Sırbistan grupaj nakliye, Sırbistan lojistik firmalarıFACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER ÜLKELER Haberleri

ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI