Telefon+90 544 2838074
E-Postainfo@ritashipping.net
Çalışma Saatleri09:00 - 18:30
FİYAT TEKLİFİ
CMR Belgesinin Önemi

CMR Belgesinin Önemi

CMR NEDİR  (Convention Marchandise Routier)

CMR Nerede Kullanılır?

CMR Neden Kullanılır ?

CMR’ nin Özelliği Nedir?

CMR Kaç Suret Düzenlenir?

CMR belgesi ne zaman düzenlenir?

CMR Sigortası Ne Demek?

CMR Belgesi Nasıl Düzenlenir?

 

Uluslararası ticaret ve lojistik alanında yapılan işlemler belli uluslararası anlaşmalar ile yapılmaktadır. Karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu taşımacılığında veya lojistik hizmetlerde pek çok anlaşma vardır, bazıları ikili anlaşmalar, bazıları çoklu uluslararası anlaşmalardır.

Bu anlaşmalardan biri de CMR anlaşmasıdır ve halen 56 ülke bu anlaşmayı uygulamaktadır.CMR uluslararası taşımacılık da kullanılan çok önemli bir belgedir. CMR belgesinin hukuki zemini CMR Konvensiyonu denilen sınırlarla belirlenmiş , ortak bir taşıma senedi oluşturularak ve ülkelerce anlaşılarak, imzalanarak yürürlüğü konmuş belgedir. CMR Konvensiyona imza atan ülkelerce kabul edilen ve hukukü bir değeri olan  değerli belgedir.

 

CMR, taşıyan ile taşıtan arasındaki bir hamule senedi vazifesi görür.  Matbu bir evrakdır, nasıl düzenleneceği bu anlaşma ile imza altına alınmış ve üye ülkelerin hepsinde geçerli ve hukuksuzluk durumunda mahkemelerde delil olarak kabul edilen belgelerden biridir.

CMR Türkçe nedir denirse; taşıma senedi diyebilir.

 

CMR Nerede Kullanılır;

CMR  karayolu yük  taşımacılığın da  kullanılır. Taşımacı firma tarafından düzenlenir. CMR düzenlendiği zaman CMR convensiyonun da belirtilen hükümler kabul edilmiş olur.

 

CMR Neden Kullanılır ;

Karayolu nakliyelerinde ,CMR  satıcının, taşıyıcının, alıcının hak ve sorumluluklarına gösteren ve belirleyen  bir belgedir. Hangi taraf sorumluluğunu yerine getirmezse bu belge üzerinden takip mümkündür.

 

CM’ nin Özelliği Nedir ;

CMR borç senedi hükmündedir  yani taşımacı kargoyu teslim aldıktan sonra CMR yi düzenlediği zaman  satıcıya borçlanmış olur ne zaman ki alıcıya satıcı adına kargoyu teslim etti ve teslim ettiğine dair imzayı attırdığı zaman bu senedi ödemiş  olur yani bu borçtan kurtulmuş olur.

 

CMR Kaç Suret Düzenlenir ;

 CMR istenildiği kadar düzenlenebilir  fakat genel olarak; göndericiye  1 asıl+2 copy  , alıcıya ; 1 asıl+ copy , taşıma cı da kendisine gerekli sayı kadar alır.

 

CMR belgesi ne zaman düzenlenir?

CMR belgesi düzenlenmesinde, taşıyıcı yüklemeyi teslim alır, gümrük noktasına gider, gümrük işlemleri başlamadan CMR düzenlenir bir nüsha da Gümrük noktasında kalır.

 

 

 

CMR Sigortası Ne Demek;

CMR sigortası karayolu nakliyesinde kullanılan Tır, kamyon, kmayonet vb taşıma araçlarına düzenlenen CMR istinaden , taşımacının kendi risklerini azaltmak için yaptırdığı sigortadır yani taşıma sigortasıdır.

Taşınan kargonun (emtianın) sigortasını alıcı veya gönderici yapar. Taşıma sigortası ile mal sigortası ayrıdır.

 

CMR Belgesi Nasıl Düzenlenir

CMR belgesi matbu bir evrak demiştik ve üzerinde doldurulması  gereken  alanlar bulunur, bu alanlar doğru bir şekilde yazılır,

 

-Gönderici;  Ünvanı, Adresi

-Alıcı; Ünvanı Adresi

-Varış Ülkesi

-Çıkış Ülkesi

-Düzenleme  Tarihi ve Yeri

-Kargoya aşt ; ambalaj şekli-  adedi- brüt ağırlığı- net ağırlığı-mal cinsi

-Notify –varsa özel not

-Araç plaka ve bayrağı

-Ödeme şekli 

Bölümler doldurulur, ve gönderici imazalar, taşımacı imzalar en son teslim yerinde yetkili alıcı imzalar ,CMR nin işlevi bu şekilde son bulur.

 

CMR belgesinin önemi tüm tarafları bağladığı için taraflarca kontrol edilmeli veya CMR talimatı verilerek bir eksiklik yapılmamalıdır.(kaynak:www.lojistikline.com)