Telefon+90 544 2838074
E-Postainfo@ritashipping.net
Çalışma Saatleri09:00 - 18:30
FİYAT TEKLİFİ
Lojistik Bilgiler

Lojistik Bilgiler


Lojistik

 

Lojistik ;Yunanca Logistikos kelimesinden türemiş olup ,’’hesap kitap yapma bilimi’’,’’hesapta becerikli ‘’anlamına gelir.Lojistik insanlığın var oluşundan beri  var devam etmektedir.

 

 

 

Lojistik;genel anlamı ile mal veya hizmetlerin çıkış noktasından son varış noktasına kadar gecen sürecteki  kısımları inceleyen hesaplayan bilim dalıdır diyebeiliriz .Ayrıca dünya da genel kabul gören tanımlaması ise (pratik açıdan) ;bir kaynak için gerekli zamanda,gerekli yerde,gerektiği kadar kaynağı bulundurabilmektir

 

 

 

Lojistik aynı zamanda süreçler bütünüdür diyebilir.

 

1960 yıllarda litarütere girmeye başlayan bu kelime içeriği bakımından bir maliyet ve organizasyon içerdiğinden dolayı  firmalar bunu daha etkin ve verimli kullanmanın hesabına yapmaya başlamışlardır.Bunda da amaç maliyet kontrolu ve artmaya başlayan rekabet şartlarında daha ucuza,daha hızlı,daha kaliteli,ve de kar oranlarını artırmaya yöneliktir.Yani gelişien piyasa şartları bu kavramların araştırlmasını ,hesap edilmesini  zorunlu hale getirmiş ve bu bilim dalı yavaş yavaş kendi disiplinlerini  oluşturmuştur.(ticari lojistik).

 

 

 

Ülkemizde lojistik denince  nakliye şirketleri akla gelmekteydi fakat son 10 yıldır ülkemizde önemli gelişmeler olmuş nakliye şirketleri nakliyenin yanında depolama,gümrükleme,elleçleme,stok yönetimi,sigortalama gibi lojistiğin temel ögeleri olan bölümlerde de hizmet vermeye başlamışlardır.Bir  çok nakliye şirketi gerçek bir lojistik firmasına doğru atılımlar yapmaya başlamışar ve hızla lojistik alanına evrilmektdirler.

 

 

 

Gelişen teknoloji ile birlikte dünya ve dünyadaki ticaret artık bilgisayar tuşlarına inmiştir.Her malı her yerden alabilmek  veya her yere satabilmek  o kadar kolaylaşmıştrki,buda lojistikde yeni parametrelerin oluşmasına ve hızlanmasına sebep olmaktadır.Ve hatta bilgi akışının çok hızlı olması,yapılan istatistiklerin çok gerçekci olması sebebi ile yaşayan insan sayısına bağlı olarak tüketecekleri mamul maddelerin ne kadar olacağı,alım güçlerine kadar hesaplanabildiği için,işte bu lojistik değerler  devreye girmekte bu hızlı çarkın içerisinde bu pazarlarda, GEREKLİ ZAMANDA, GEREKTİĞİ KADAR, GEREKEN YERDE o mamulleri hazır etmek gerekmekte,gelişmekte olan ve eklenen parametreler burada ortya çıkmatadır.

 

 

 

LOJİSTİĞİN BELLİ TEMEL ÖGELERİ NELERDİR

 

Nakliye:Lojistiğin en önemli kısmını kapsar aynı zamanda maliyeti en yüksek bölümüdür.Uluslararası ve yurtiçi taşımalar olarak iki kısma ayırabiliriz.Taşıma modu olarak ise   denizyolu,karayolu,demiryolu,havayolu,nehiryolu ve boru hatlarıdır.

 

Depolama:Malların bellir bir süreliğine,geçici olarak muhafazasının gümrüklü veya gümrüksüz  açık veya kapalı alanlardır.

 

Elleçleme:Malların güvenli seyirleri için gerekli lashing işlemleri,barkodlalama,paketleme,paletleme,yükleme,boşlatma,aktarma gibi kısımları kapsar.

 

Gümrükleme:İhracat ve İthalata bağlı malların gerekli ihracat,ithalat veya transit işlemlerinin gerekli gümrük idarelerinde yapılma işlemini kapsar.

 

 

 

Stok yönetimi:Üretim,dağıtım veya tersine olarak devamlılık açısından gerekli teknik ve fiziki takip ve kontrolü kapsar.

 

Sigortalama:Malların lojistik süreçleri içindeki taşınmasında,depolanmasında,elleçlenmesinde,.. her türlü riski garantiye alınmak için yapılan işlemi kapsar.

 

 

 

 

 

Temel lojistik faaliyetler

 

 

 

Depolama ve antrepo

 

Dağıtım merkezleri

 

Gümrükleme hizmeti

 

Kargo toplama

 

/ Stoklama

 

/ İşleme

 

/ Muayene

 

/ Paketleme

 

Etiketleme

 

Taşımacılık düzenlemeleri

 

Barkod operasyonları

 

Montaj Tedarik nakliyesi

 

Dağıtım nakliyesi

 

Envanter yönetimi

 

Sipariş yönetimi

 

Elleçleme

 

Destek Hizmetler

 

Global Lojistik Nedir?

Global kelime anlamı olarak ‘’ bütünsel, toptan, topluca ‘’ gibi anlama gelmektedir. Bu kelime kullanım olarak ise sanki ‘’ tüm dünyaya, her yere ‘’ gibi bir kullanım şekli çıkmıştır.  Anlam ve kullanım farklarını bilmekte fayda vardır.

Global lojistik ;  Bir bütün olarak lojistik hizmetlerin hepsini verebilmektir, yani taşıma olsun, liman hizmetleri olsun, ambalajlama olsun, gümrük hizmetleri olsun bir şirket hepsini verebiliyorsa global lojistik şirketidir. Lojistik hizmetlerin hepsini verebilen az sayıda şirket bulunur fakat bu şirketler dünya ölçeğinde faaliyet gösteren ,her lokasyonda ofisleri olan binlerce çalışanı bulunan marka değeri çok yüksek şirketlerdir.

 

3PL Lojistik Nedir?

Üçüncü Parti Lojistik

Lojistik işler yapılırken her firmanın taşıma aracı olmaz,deposu olmaz ……, eğer lojistik hizmetler alıcı veya  satıcı tarafından yapılmıyor da dışarıdan başka firmalarca yapılıyorsa buna üçüncü parti lojistik denir. Burada ‘’ 3 ‘’ sayısı  gönderici,alıcı ve lojistik hizmeti veren 3 ayrı özel veya tüzel yapıyı ifade eder. 3PL lojistik de gönderen veya alan bir lojistik firmasından işlerini yaptırıyor demektir. Yani dışarıdan bir hizmet satın alımı  söz konusudur.

 

4PL Lojistik Nedir?

Dördüncü Parti Lojistik

4PL lojistik ,  3PL lojistik şeklinin daha gelişmiş şeklidir. 4PL lojistik hizmeti veren firmalar hizmet verdiği firmanın içinde bazen bir ofis bulundurabilirler fakatbu ofis hizmet alan firmadan bağamsızdır. 4PL lojistik hizmeti firmalarda hemen hem üretim süreçlerinden, üretim planlamadan, üretim lojistiğinden, dağıtım lojistiğindeki tüm süreçlere müdahil olurlar. Bu sistem kurulurken seri karar vermeyi,  bir  çok hizmeti tek merkezden yünetmeyi planlanmıştı fakat son yıllarda bu sistem cok da verimli olmadığından kullanımı azalmıştır. Yani bir lojistikçi sanki üretim müdürü gibi veya finans müdürü gibi konulara hakim olması gerekir di ama mümkün olmadığından genel olarak tercihler 3PL lojistiğe dönmüştür.

 

Lojistik  Çeşitleri

Lojistik çeşitleri dört ana grup altında toplamak mümkündür, bunlar girdi (tedarik), üretim, dağıtım ve  geri alım (tersine lojistik)  dır.

1)      Girdi (Tedarik) Lojistiği;

 Eğer üretim yapıyorsanız gerekli ham madde ve yardımcı maddeleri üretim yerine getirmeniz gerekir veya ticaret yapıyorsanız satacağınız malları bir yerden satın alıp kendi uhdenize almanız gerekir  yani ister üretim olsun, ister ticaret olsun  girdileri temin ve tedarik etmeniz gerekir ki buna tedarik lojistiği denir.

 

2)Üretim Lojistiği;

Üretim  alanına  getirilmiş girdilerin üretiminde   sürekli bir hareket söz konusudur, fabrika girdilerin mamul olarak çıkması, depolanması, kayda alınması,etiket, barkod gibi işlemlerindeki süreçler üretim lojistiğini oluşturur.

 

3)Dağıtım Lojistiği;

Üretilen veya satılan mamullerin son kullanıcılara, satış depolarına, toptancılara sevk ve idaresine dağıtım lojistiği denir.

4)Tersine Lojistik;

Üretilen veya satılan mamuller her zaman yüzde yüz verimli olmayabilir, bozuk, zamanı geçmiş, iade malların tekrar geri getilmesi süreçlerine tersine lojistik veya geri dönüşüm lojistiği denir.

 

 

Lojistik Yönetimi Nedir

Lojistik yönetimi ; Belirlenen kanun ve kurallar  içerisinde, gerekli şartlar sağlanarak, mal ve hizmetlerin , gerektiği kadar, gerektiği yerde, gerektiği zamanda olmasını sağlamak için yapılan organizasyonun verimli,ekonomik,hızlı ,güvenli olmasındaki süreçlerin sevk ve idare edilmesidir.

Lojistik süreçler hızlı ve birbirine bağılı olduğundan her süreç doğru yönetilmeli ve ekonomik olmalıdır. Kanunlar verilen hizmetleri sınıflandırmış kurallar koymuştur yani 20 ton malı 3 tonluk kamyonetle taşıyamazsınız veya yanıcı,yakıcı malzemeleri normal depoda depolayamazsınız, veya 2000 km lik mesafeye mal gönderiyorsanız araç üstünde emniyete almalısınız .

Lojistik tanımda,malların  istenilen zamanda, istenilen yerde, istenilen miktarda bulundurulmasıdır diye tanımlarken, A barajına 20 ton malzeme gerekirken 3 ton gönderirseniz ve 3 .ayda gerekirken 5. Ayda gönderirseniz veya gerekli bir belgeyi göndermezseniz ve va mal alınamaz ise lojisik süreci yönetememiş sayılırsınız ve hiç anlamı olmaz.

 

Lojistik Ekipmanları Nelerdir

Lojistik süreçlerin başından sonuna kadar devam  lojistik akışlarda kullanılan her türlü bilgi, belge,malzemeler lojistik ekipmanları oluştur. Ekipmanlar bir işi başlamada ve sonuçlandırma da mutlaka gereklidir  burada yazdığımız bilgi, belgeler de bir ekipmandır. Çünkü bilginiz yoksa işi bilmezsiniz, belge yoksa teslim eden, teslim alan veya geçilecek ülkede belge yoksa her şey karışacağından onlarda bir ekipmandır. Barkod makinaları, nakliye araçları, depolar, ambalaj malzemeleri, fokliftler, vinçler, bağlama spanzetleri bile birer lojistik ekipmandır.

 

Lojistik Ağı Nedir

Lojistik  bir bütün olarak işlemektedir. Yani bir ürün son  kullanıcaya ulaşıncaya kadar ve atık olarak geri başlangıç noktasına dönmesine kadar süreçler işlemektedir yani girdilerin toplanması, üretilmesi, dağıtılmas ve geri dönüşüm yaparken hepsi bir lojistik süreçten geçmektedir , işte bu döngüye Lojistik ağı denilmektedir genel tanımlamasıyla.

 

Lojistik ağlar genel olarak aynı olsa da ; Küresel lojistik ağı, bölgesel lojistik ağı,kentsel lojistik ağı, fabrika lojistik ağı gibi tanımlamalar büyük ve küçük ölçekli ifade edilebilir.

Lojistik ağ kurulumu üretilen veya satılan ürünlere  göre de yapılmaktadır yani et üretici bir firmanın lojistik ağ kurarken tercih edeceği veya genel lojistik ağa ekleyeceği eklentiler olabilir veya bisküvi üretici bir bir firma et üretici firma gibi aunı tercihleri kullanmayabilir çünkü depolanmaları, taşıtılması gibi ürüne bağlı tercihler yapılabilir.

 

Metin Kutusu: Geri DönüşGenel Lojistik Ağı

 

Lojistik Hat Nedir

Lojistik döngüsel bir hareketdir. Yani lojistik faaliyetler bir başlar son noktaya gider tekrar başlangıç noktasına geri döner, hem pratik lojistikde böyledir, hemde teorik lojistikte böyledir. Lojistiğin döngüsel hareket olması bir mecburi bir durumdur çünkü rekabet dünyası ve günümüz şartları bunu gerektirmektedir.

Bir örnekle açıklanırsa; Türkiye Almanya arasında denizyolu hizmeti veren bir konteyner gemi şirketi göndermiş olduğu gemisini tekrar geri  döndürürken mecburen aynı şekilde konteyner yükleyerek dönüşü sağlamak zorundadır, eğer böyle yapmaz ise gidiş maliyeti iki katına çıkacağından son varış noktası  olan  limanından tekrar dolu dönmek zorundadır.

 

Maliyetler göz önüne alındığında  lojistik şirketleri kendilerine rekabete ayak uydurabilecekleri bölgeler belirler, yani Türkiye –Almanya konteyner taşıma hizmeti veren bir şirket  yol boyunca uğrayabileceği, pazarı olan, belli limanları seöerek bir rota belirler, hem giderken, hem gelirken düzenli ve planlı bir şekilde bu limanlara uğrak yaparak kendi rotasını ve aynı zamanda kendi hattını oluşturur.

Bunun yanında genel olarak kullanılan ana  yollar ve güzergahlar vardır, bu yollarda sınır kapıları, parklar, yakıt istasyonları daha düzenli ve çok olduğundan bu yollara lojistik hatlar da  diyebiliriz.

Lojistik hatlar firmalar kendilerine göre oluştururlar mesala İstanbul-Bursa üzerinde devamlı ve düzenli hizmet veren bir lojistik şirketinin lojistik hattı İstanbul-Bursadır, ama başka bir firmada Türkiye-Amerika arasında düzenli ve davamlı bir hattı oluşturabilir. Yani lojistik hatlar .ok yakın olabilir, çok uzak olabilir, uluslararası bir lojistik hat olabilir tamamen lojistik şirketinin hattı veya rotasıdır.

Şehir  içinde de lojistik hat oluşturulabilir, otellere örtü,çarşaf  vb yıkama hizmeti veren  bir fabrika bir lojistik hat oluşturmak istiyor, yıkama fabrikasını 2 kamyoneti var ve 30 otele hizmet veriyor,

Şimdi siz bu 2 araç ile 30 otelden kirli olanları toplayıp yıkanmış –ütülenmiş olanları otele teslim edeceksiniz  fakat bu iki araç oteller arası mesafe fazla olduğundan aynı gün işi bitiremiyorlar, siz plan yaparken bir hat oluşturmaya çalışıyorsunuz  doğal olarak 1. Araca aynı bölgede olan 10 otelden alım-teslim yapacak şekilde, 2. Araca aynı şekilde 10 otel verdiniz ve kalan otelleri ikinci güne 1.araca verdiniz ve planlamış oldunuz ; görüldüğü gibi siz lojistik hatlar oluşturmuş oldunuz, lojistik bu şekilde kısa olabilmektedir.

 

Lojistik hat oluşturmak mevcut imkanlarınızla verim düzeyinizi optimal olarak en verimli şekilde kullanmaya çalışmaktır.

 

 

Lojistik Etiketleme-Barkodlama

Lojistik etiketleme ve barkodlama işlemi; lojistik firmalarının kendi sistemleri, kayıtları, düşümleri ve hızlı hareket etmeleri, malların unutulmaması, kaybolmaması, işlemlerin hızının düşmemesi ve entegrasyosyonun aksamaması için yapılır.

Göndericiler zaten üremiş oldukları mamullere etiket ve barkod yaparlar. Etiket mala ait bilgileri, üretim ülkesi, kalitesi, birim fiyatı gibi bilgileri de verir. Barkod da işlevi görmektedir ve sisteme edilmektedir.

Fakat lojistik etiket veya barkod  tamamen ürünün eksiksiz , hasarsız, kusursuz teslimatı için kullanır. Peki sistem nasıl işlemektedir: Gönderici tarafından lojistik firmasına teslim edilen ürün, lojistik firmasına teslim edildiği zaman , lojistik firmasınca bu ürünün ambalajları üzerine kendi sistemlerine uygun olan ya etiketleme yapar, yada barkod vurarak sistem merkezine, kaç palet, kaç kutu gibi sayıları otomatik okutarak veya okuyarak sistemine kayıt eder. Mal sevk edileceği zaman A firmasının kaç palet malı vardı diye aranmaz, yüklenen her palet okuyucu vasıtası ile okutulur ve direk sistemden düşümü sağlanır. Son kontrolde veya sisteme bakıldığı zaman kalan mal varmı veya kime ait olduğu hemen saptanarak hataların önüne geçilir.

Lojistik de teknoloji  kullanımı veya bölümler arası entegrasyon  kurulan online sistemlerle anlık olarak görülür, aksayan kısım hemen sistem tesbit edilir. Teknolojinin lojistiğe böyle mükemmel bir katksı olmaktadır ayrıca lojistik de dijitalleşme tam olarak bu teknoloji ve yazılımları uygulamaktır.

Bir kargo gönderdiğiniz zaman kargonuzun nerede olduğunu online takip edebilmektesiniz,  bu takibi siz bu lojistik  barkodlama veya etiketleme sistemi üzerinden görebilmektesiniz, yani kargo bir yerde aktarma olduğu zaman da görebiliyorsunuz çünkü kargo bu aktarma merkezine gireceği zaman etiketi veya barkotu okutulunca hem kendi stoğağuna  alıyor hemde ana merkez sisteme otomatik olarak kargonun kendinde olduğunu bildiriyor, sizde size verilen numarayı girince kargonuzun sistem sayesinde aktarma merkezinde olduğunu görebiliyorsunuz.

 

Binlerce kalem mal satan veya yüzlerce çeşit giyim satan mağazalarda da aynı sistem uygulanmaktadır. Mağaza ve Marketlere gelen ürünler depoya gidecekse barkod veya etiket üzerinden direk depoya, mağaza içine alınacaksa  barkodu okutularak direk mağazaya alınır, satış yapıldıkça  ürünler market içinden direk düşer dolayısı ile de market içerisinde kalan malı anlık olarak izlenir veya aynı depodan markete girerken depoda kalan stok da anlık olarak görülür .(Bu aslında üretim lojistiğinin aynıdır, sürekli ve düzenli bir lojistik faaliyet sözkonusudur)

 

Lojistik Ambalajlama Nedir

Ambalajlamanın önemini bilmeyen yoktur, hatta aynı ürünün amabalajı güzel olanını tercih ederiz. Firmalar hem ürünlerini korumak hemde ürünleri güzel göstererek satma stratejileri oluştururlar.

Fakat bizi ilgilendiren lojistik ambalajlamadır. Sevk edilecek ürünler ister tersine, isterse dağıtım ağında olsun paket paket  taşınmazlar. Ürünlerin özelliklerine göre paketlenmiş  belli sayılarda kutulara, paletlere, kasalara ….konularak bir sistematik meydana getirilir. Eğer  küçük paketler içinde taşınmış olsa yüzlerce insan gerekir, sadece kontrol için bile. Bunun yerine eşit sayıda daha büyük ambalaj malzemelerinin  içine konarak işler kolaylaştırılır.

Lojistik ambalajlamada kullanılan kutu,palet,sandık, kasa olsun ürüne ait özellikler standart işaretlerle belirtilir yani ‘’dik tutunuz’’ kırılır’’ akabilir’’yan yatırmatınız’’ nemden koru’’ gibi işaret konularak nasıl sevk edileceği, nelere dikkat edileceği, nasıl korunacağı hakkında konu ile ilgili insanlara bilgi verilmiş olur.

Lojistik firmaları ;ürünü ilk aldığı yerden son teslime kadar sağlam, hızlı, eksiksiz, kusursuz, nasıl aldı ise öyle teslim etmek üzere bir sorumluluk taşır.

Bir ürün 2000 km mesafede bir alıcaya gönderilmiş olsun, fakat ambalajı gözle görülür şekilde dayanaksız kutulara konmuş, yolda zarar görmesi ihtimal dahilinde ise, lojistik ambalaj yetersizdir ve bu taşımayı risk açısından lojistik firma uzmanları kabul etmez,

Ürünler bir ada ülkesine konteyner ile gönderilmiş olsa, bu konteyner gemi, tren ve karayolunu kullanacak olsun,yani multimodel bir sistem üzerinden gidecek fakat Konteyner içine paletli yükleme yapılmış,üzerinde basit streç var, konteyner tam dolmamış ve malzemeler en ufak darbede kırılacak özel ürünler ama gönderici firma bunları dikkate almayarak oylesine dizmiş bırakmıştır.

Bu örnek de olduğu gibi kaç yerde konteyner taşıma modu değiştirecek, dolayısı ile paletlerin yırtılması, yana yatması, malların kırılması, savrulması  kesin görünüyor ve risk tamamen lojistik firmasının oluyor.

Örneklerde olduğu lojistik ambalajlama  neden gereklidir, niçin yapılmalıdır, nasıl yapılmalıdır, eğer yapılmazsa sonuçlar ortadır.

Lojistik ambalaj ;Yola çıkan bir ürünün herhangi bir kayba (ağırlık,hacim,kuruma,kırılma,ıslanma,kaybolma,çatlaması, çizilmesi,eksilmesi,….) uğramadan, belirtilen özelliklerinde varış yerine gidene kadar yük güvenliği ve emniyetinin sağlanmasında kullanılan güvenlik ve koruyucu malzemelerine lojistik ambalaj denir.

 

Lojistik Elleçleme

 

Elleçleme demek , bizim ülkemizde daha çok sevk halinde olan malzemelerin uygun depo veya gümrüklerde elden geçirilmesi anlaşılır yani sevk edildikten sonra  malzemenin ambalajlarında, paletlerinde, kutularında meydana gelebilecek ıslanma, çatlama, dağılma, saçılma, gibi zararların veya doküman üzerine yanlış yazımların tekrar yenileri ile değiştirilmesi, dokümanlar üzerinde sık raslanan sayısal anlamda, kg anlamda doğru olmasına rağmen kap sayılarında, palet sayılarında eksik veya fazla yazılması gibi durumlarda dokümana uygun hale getirilmesi de bir elden geçirmedir.

 

Yani gerekli ambalaj değişiklikleri yapılarak malzemenin daha güvenli hareket ettirilmesi için yapılan düzenlemelere elleçleme denir.

Gümrüklü malzemeler mutlak surette gümrüklü antrepo, gümrük noktaları gibi alanlarda gümrük gözetiminde yapılır, malzeme çeki listesinde ne varsa sadece onun fiziksel yani dış ve iç ambalajları yenilenir, malzemelerden kırık, çatlak diye değiştirilemez veya alınmaz, ekleme yapılamaz.

 

Gümrüksüz malzemeler uygun olan her yerde yenilenebilir, düzeltilebilir.

Elleçleme daha çok depolarda,limanlarda, istasyon gibi yerlerde  kullanılan bir tabirdir. 

Diğer ülkelerde elleçleme demek, gelen ve giden malzemelerin depolara, limanlara, istayonlara, indirilmesi, istiflenmesi,düzenlenmesi, kabul edilmesi, evraklarının düzenlenmesi

 

 olduğu gibi tekrar yüklenmesi, gönderilmesine elleçleme denir. Doğru anlatım ve tanımı da budur.

Limanlarda, havaalanlarında, antreporlar da yıllık veriler açıklanırken 300.000 ton mal elleçlendi veya 10.000 adet konteyner elleçlendi gibi veriler paylaşılır , buradan da anlaşılabileceği gibi gelen veya giden kargolara bir hizmet verilemekte ve bu hizmet sayısal olarak ifade edilmektedir.

Elleçleme ekipmanları forkliftler, vinçler, konteyner vinçleri, saha içi aktarma araçları, gibi liman içinde bulunan tüm ekipmanlar aslında hepsi birer elleçleme ekipmanıdır çünkü liman transit bir durak görevi görür, gelen gemilerden her türlü kargo direk veya dolaylı olarak liman dışına taşıyacak araçlara yüklenir tüm bu hareketler birer elleçlemedir.

Aynı şekilde depolarda  bir durak vazifesi görürür, kargolar gelir ve gider  bu işlemlerin yapılması hepsi birer elleçleme işlemidir.

 

Evet , İspanya dan kendi aracınız ile yolculuk yapabilirsiniz fakat roro firmasından yolcu aracı ve yolcu kabul edip etmediklerini ögrenmeniz gerekir,

 

Lojistik Belgeler Nelerdir

Lojistik tanımlanırken, lojistiğin süreçlerden oluşan bir bütün olduğu  anlatılır. Bu süreçler de belli faaliyetler  yürütülür. Lojistiğin her faaliyet alanında bir takım belgeler kullanılmaktadır.

Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman her faaliyet alanı ile ilgili belgeler lojistiğin belgeleri olmuş olacaktır.

 

Lojistik Faaliyetler ve Belgeler

1-Taşıma Yönetimi (Sipariş alımı, Planlama, Operasyon, Teslimat)

Sevke hazır kargoların sipariş edilmesi ile başlayan nakliye sürecinin eksiksiz şekilde ve kargonun teslim edilmesi ile biten faaliyetdir.

Taşımacılık yaparken iki durum söz konusu olacak ve belgeleride farklı olacaktır. Ulusal ve uluslararası  nakliyedir..

-Ulusal Nakliye; Bir ülkenin kendi sınırları içinde,ticari anlamda ürünlerin istenilen noktandan yine istenilen noktaya taşınmasına denir. Burada kullanılan belgeler sevk irsaliyesidir, gümdericinin ve alıcının ve mal özelliklerinin ve taşıyanın belli olduğu belgedir.

-Uluslararası Nakliye; Bir ülkenin kendi sınırları dışına veya sınır dışından veya ülkeler arası  gümrüklü –transit taşıma işlemlerinin yapılmasıdır.

Ülkeler arası yapılan taşımacılık işleminde nakliye belgeleri a) Taşınan yüke ait belgeler b) Taşıyan firma ve taşıma aracına ait belgelerdir.

Herkesin kullanmış olduğu mailler de birer lojistik belgedir çünkü sistem  artık internet üzeründen yürümektedir.

a)      Taşınan Yüke Ait Belgeler (Gümrüklü Taşımalar)

-Yüke ait ihracat faturası veya invoice

-Gümrük Belgesi EX1

-Çeki Listesi

-Gerekli durumlarda; EURO belgesi, A.TR Belgesi

-Menşe Şehadetnamesi

-Analiz belgeleri, doktor Belgesi, sağlık belgesi gibi mal özelliğine göre belgeler düzenlenir.

b) Taşıyan Firma ve Taşıma Aracına  Ait Belgeler

-Uluslararası yük taşımacılığı yapan firmalar çeşitli yetki belgeleri almak zorundadır C2,R1,L belgeleri , İata belgesi, denizcilik belgeleri gibi evraklar gereklidir,

Taşıma aracalar, denizyolu, karayolu, havayolu ,demiryolu araçları bu belgeler altında çalıştırılır.

-CMR belgesi mutlaka düzenlenir,

-Navlun Faturaları lojistik bir belgedir,

-Tır Karnesi veya T1,T2 gibi aracın gümrüğüne ait belgelerdir

-Uygunluk Belgeleri ,

-Yeşil sigortalar

-Yetki kartları

-Geçiş Belgeleri (Dozvala), UBAK Defteri

-Kantar Fişleri

Yukarıda sayılan belgeler nakliye açısından lojistik belgelerdir

 

 

Depo Yönetimi ( Elleçleme, etiketleme, barkodlama,)

Gümrüksüz profesyonel olarak depo işletmelerinde , mal kabul, indirme, yükleme, istifleme, etiketlemei barkodlama, düzenlemeler ilgili evraklar yapılan işleme göre kayıt altına alınır, buradaki hazırlanan belgeler de lojistik belgelerdir.

 

Gümrüklü malların depolanmasında, antrepolar  depolama ,işlemini yaparlar, bu antrepolarda aynı şekilde giriş belgleri, verilen hizmet belgeleri, çıkış belgeleri gümrüklü eşyaya depolamada hazırlanan evraklar birer lojistik belgedir.

Lashing hizmetleri verilirken , hizmet alanlar, lashing hizmetinin belli özellik ve serfika belgesi isteyebilirler bu belgelerde lojistik belgelerdir.

 

Stok Yönetimi

Stok yönetiminde doğal olarak stok takip sistemleri hem lojistik ekipman hem de  lojistik belgedir. Fiziki yönetim depolarda gerçekleşse de bunların her tür kaydı, belgelendirileceğinden birer lojistik belgedir. (kaynak:www.lojistikline.com)